Antwoord

Het afgeven van een automatische incasso, of het wijzigen van het rekeningnummer kan een beheerder doen in de Beheermodule. Heeft u hier geen toegang toe? Dan kan het via deze SEPA machtiging.

Is uw vraag beantwoord?