Antwoord

Met een regulier eHerkenningsmiddel kunt u bij meerdere dienstverleners inloggen waaronder bijvoorbeeld het UWV of de Douane. Kijk hier voor een volledige overzicht van dienstverleners.
Het kan echter zijn dat u eHerkenning alleen nodig hebt voor de Belastingdienst. In dit specifieke geval is de overheid van mening dat dit geen extra kosten met zich mee mag brengen. Daarom is een compensatie ontwikkelt om deze specifieke doelgroep tegemoet te komen.

Is uw vraag beantwoord?