Antwoord

Het RVO zal spoedig een portal lanceren waarop u compensatie kunt aanvragen specifiek voor eHerkenning 3 Belastingdienst. Met EH3 Belastingdienst zult u ook dit portal kunnen bereiken. Zodra meer informatie over de compensatie bekend is zal dit op de website van het RVO te vinden zijn.

Is uw vraag beantwoord?