Antwoord

Om als intermediair te werken met een ketenmachtiging dan heeft u daarvoor betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Dit geldt ook voor alle medewerkers binnen uw organisatie die willen inloggen namens uw klanten. Dit kunt u hier aanvragen.

Is uw vraag beantwoord?