Antwoord

Dat kan inderdaad als deze ook gebruik maakt van eHerkenning op minimaal niveau EH3 bij één van de leveranciers.
U kunt hier een ketenmachtiging afgeven.

Is uw vraag beantwoord?