Antwoord

Als u niet meer bij het RVO kunt inloggen dan kan dat komen omdat uw machtigingen zijn verlopen. Deze machtigingen staan los van het abonnement en zijn maximaal 5 jaar geldig. Hieronder ziet u wat u moet doen.

  • Betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger
    Heeft u eHerkenning met een betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger dan kunt u, als u de beheerder bent, de machtigingen zelf opnieuw activeren via de Beheermodule. Instructies om dit te doen vindt u in de handleiding van de Beheermodule.
  • Betrouwbaarheidsniveau EH1
    Heeft u eHerkenning met een betrouwbaarheidsniveau EH1, dan kunt u de machtigingen weer activeren door het invullen van dit digitale formulier. Kies in dit formulier voor de optie “machtiging algemene bevoegdheid toekennen” als u overal wilt kunnen inloggen. Of kies de optie “specifieke machtiging toekennen” en vul in welke diensten dit dan zijn.
  • Betrouwbaarheidsniveau EH2
    Heeft u betrouwbaarheidsniveau EH2 dan kunt u de machtigingen weer activeren door het invullen van dit wijzigingsformulier. Vul in dit formulier de juiste machtiging in (“algemene bevoegdheid” of vul specifieke diensten in) en geef aan dat u deze wilt activeren.
Is uw vraag beantwoord?