Antwoord

Als u beheerder bent namens uw organisatie, kunt u gemakkelijk het abonnement type van een Gebruiker aanpassen in Mijn Z login, bijvoorbeeld van factuur per jaar naar facturatie per drie jaar. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

  1. Log in bij de beheermodule via Mijn Z login
  2. Zoek bij het onderdeel ‘Gebruikers’ de gebruiker waarvoor u de wijziging wilt doorvoeren.
  3. Klik op het pennetje achter ‘Abonnement type’ bij de persoonsgegevens van de gebruiker
  4. Selecteer de gewenste abonnementsduur en sla de wijzigingen op

 

Wijzig het abonnement type minimaal een maand voor de automatische vernieuwing voor de komende periode. Anders kan de wijziging pas worden doorgevoerd voor de daarop volgende betalingsperiode. 

Heeft u verdere vragen of ondervindt u problemen bij het wijzigen van het abonnementstype, neem dan contact op met onze klantenservice.

Is uw vraag beantwoord?