Antwoord

EHerkenning is een persoonsgebonden inlogmiddel. De beheerder of gebruiker van het EH middel is verantwoordelijk voor het bewaken van zijn of haar gegevens en alle acties die met het middel worden gedaan. Dit betekent dat u uw eHerkenningsmiddel niet aan anderen mag overdragen en ook niet met anderen mag delen.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat het noodzakelijk is voor meerdere personen binnen uw bedrijf om gebruik te maken van eHerkenning. U kunt hiervoor eenvoudig extra inlogmiddelen verstrekken aan personen in uw organisatie via de Beheermodule.

Is uw vraag beantwoord?