Antwoord

Nee, dit is niet mogelijk. Om als intermediair met een ketenmachtiging voor uw klant te kunnen inloggen heeft u regulier eHerkenning niveau 3 nodig.

Instructies omzetten eHerkenning

Is uw vraag beantwoord?