Antwoord

Iedere aanvraag (of wijzigingsverzoek) moet worden ondertekend door een of meerdere bevoegden. Wie bevoegd is/zijn is afhankelijk van wat u aanvraagt.

Nieuwe overeenkomsten moeten altijd worden ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger(s) welke alleen en/of gezamenlijk volledig bevoegd zijn. Indien er sprake is van een gezamenlijke of beperkte bevoegdheid dienen alle wettelijk vertegenwoordigers de aanvraag te ondertekenen. 

Aanvragen extra middelen mogen zowel door de wettelijk vertegenwoordiger(s) welke alleen en/of gezamenlijk volledig bevoegd zijn, als door de beheerder worden ondertekend. Indien de wettelijk vertegenwoordiger(s) teken(t)(en) en er sprake is van een gezamenlijke of beperkte bevoegdheid dienen alle gezamenlijk of beperkt bevoegd wettelijk vertegenwoordigers de aanvraag te ondertekenen.

Overige aanvragen / wijzigingsverzoeken: zie de uitleg op het betreffende formulier.

Tip: aanvragen van extra middelen e/o vele wijzigingsverzoeken kunnen ook door de Beheerder via de Beheermodule worden afgehandeld. Ondertekening is dan (veelal) niet nodig omdat de beheerder al heeft ingelogd met eHerkenning.

Is uw vraag beantwoord?