Antwoord

Bij het aanvragen van eHerkenning mag u het BSN doorstrepen op het kopie identiteitsbewijs, tenzij u eHerkenning aanvraagt namens een eenmanszaak. Kijk hier voor meer informatie over het correct en veilig aanleveren van een kopie identiteitsbewijs.

Is uw vraag beantwoord?