Antwoord

Is er binnen uw organisatie nog geen Beheerder die over eHerkenning op het gewenste niveau beschikt? Dan kunt u dit aanvragen via de reguliere aanvraagprocedure.

Is er wel een Beheerder die al over het juiste niveau beschikt? Dan kan de Beheerder dit eenvoudig  regelen in Mijn Z login. Een Beheerder kan een ander middel upgraden tot maximaal het eigen niveau.

Is uw vraag beantwoord?