Antwoord

Om de TVL bij het RVO aan te vragen heeft u eHerkenning niveau 3 nodig met de machtiging ‘RVO diensten op niveau 3’.

Meer informatie over de TVL en wat u nodig hebt kunt u hier vinden.

Is uw vraag beantwoord?