Antwoord

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) wordt via het RVO aangeboden, daar heeft u, als intermediair, dus ook een ketenmachtiging van nodig van uw relaties. Controleer in de Beheermodule welke machtiging u al gekregen heeft van uw relaties. U heeft een algemene bevoegdheid, of een dienstverlenersmachtiging van het RVO nodig.

Heeft u deze machtiging nog niet ontvangen van uw relatie, maar heeft u wel al een andere geactiveerde ketenmachtiging? Doorloop dan de volgende stappen:

  1. Verwijder eerst de oude ketenmachtiging van deze relatie. Na het verwijderen van de ketenmachtiging kunt u niet meer inloggen namens deze relatie.
  2.  Vraag vervolgens een nieuwe ketenmachtiging aan bij uw relatie waar alle benodigde machtigingen aan toegevoegd zijn. Volg daarvoor de instructies.
  3. Zodra uw relatie de nieuwe ketenmachtiging heeft geactiveerd, kunt u weer inloggen namens uw relatie, nu ook bij het RVO.

Het RVO biedt momenteel geen andere diensten dan de TVL aan via ketenmachtigingen.

Is uw vraag beantwoord?