Antwoord

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) wordt via het RVO aangeboden, daar heeft u, als intermediair, dus ook een ketenmachtiging van nodig van uw relaties. Controleer in de Beheermodule welke machtiging u al gekregen heeft van uw relaties. U heeft een algemene bevoegdheid, of een dienstverlenersmachtiging van het RVO nodig.

Heeft u deze machtiging nog niet ontvangen van uw relatie? Vraag dan simpelweg een nieuwe ketenmachtiging aan inclusief de algemene bevoegdheid of dienstverlenersmachtiging van het RVO. Volg daarvoor eventueel de instructies.

Het RVO biedt momenteel geen andere diensten dan de TVL aan via ketenmachtigingen.

Is uw vraag beantwoord?