Antwoord

De kosten per niveau verschillen vanwege de eisen die aan het niveau worden gesteld. Een hoger niveau eHerkenning betekent dat wij meer controles moeten uitvoeren. Hier betaalt u voor.

Is uw vraag beantwoord?