Antwoord

De kosten per niveau verschillen vanwege de eisen die aan het niveau worden gesteld. Een hoger niveau eHerkenning betekent dat wij meer controles moeten uitvoeren waardoor de kosten hoger zijn.

Is uw vraag beantwoord?